همزن 6 لیتر کاسه دار مدل 1940 روگن آلمان / RUGEN RU-1940

تومان 5.490.000

همزن 6 لیتر کاسه دار مدل 1940 روگن آلمان / RUGEN RU-1940

تومان 5.490.000