بایگانی برچسب: عودت کالا

عودت کالا

جنس فروخته شده فقط در صورت پس گرفته می شود که به اشتباه یا مورد دار ( ضربه خورده یا پارگی و… ) داشته باشد. درغیر این صورت به دلیل اینکه مجبوریم تعدادی از کالاها را از بازار تهیه کنیم و همچنین به دلیل نوسان دلار قادر به پس گرفتن یا تعویض محصولات نمی باشیم […]